Logo-MAM-23-header
Cabutan Bertuah MedsHD

Terma dan Syarat Peraduan

Dikemas kini pada 1 Ogos 2023

 1. Peraduan ini terbuka untuk semua penduduk Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas pada tarikh penyertaan.
 2. Peserta harus bukan pekerja dan ahli keluarga Medads Media Sdn Bhd atau syarikat-syarikat yang terlibat dalam penganjuran peraduan ini.
 3. Setiap peserta diberi satu peluang menghantar penyertaan sahaja dalam tempoh 24 jam dari masa penyertaan sebelumnya.
 4. Peserta perlu mengisi borang penyertaan secara lengkap dan betul di laman web [medads.my/cabutanbertuah] untuk memenuhi syarat penyertaan.
 5. Medads Media Sdn Bhd tidak bertanggungjawab terhadap penyertaan yang hilang, terlambat, terhapus, atau tidak sah akibat sebarang masalah teknikal atau kegagalan pihak ketiga.
 6. Keputusan cabutan adalah muktamad dan tidak boleh dipertikaikan.
 7. Pemenang akan dihubungi melalui telefon atau e-mel yang diberikan semasa penyertaan.
 8. Jika tiada respons daripada pemenang dalam masa 14 hari, pemenang akan kehilangan hak atas hadiah.
 9. Hadiah yang diberikan adalah tertakluk kepada penganjur, dan para pemenang tidak boleh menukarkannya dengan hadiah lain.
 10. Medads Media Sdn Bhd berhak untuk menggunakan nama, gambar, dan maklumat peserta untuk tujuan promosi dan pemasaran dalaman tanpa bayaran tambahan.
 11. Semua keputusan berhubung peraduan ini termasuk tetapi tidak terhad kepada syarat dan ketentuan peraduan adalah muktamad dan tidak boleh dipertikaikan.
 12. Peraduan ini tertakluk kepada undang-undang Malaysia dan semua peserta dianggap telah menyetujui terma dan syarat yang ditetapkan.

 

Untuk sebarang pertanyaan atau maklumat lanjut mengenai peraduan ini, sila hubungi kami di nombor 03-55121613 atau emelkan ke [email protected].

Nota Penting:
Medads Media Sdn Bhd akan mematuhi undang-undang privasi dan perlindungan data peribadi di Malaysia. Maklumat peribadi yang diberikan oleh peserta hanya akan digunakan untuk tujuan pemasaran dalaman ekosistem Medkad Sdn. Bhd. dan tidak akan dikongsi dengan pihak ketiga tanpa kebenaran peserta.

Exceptional Advertising, Creative & Multimedia solutions for maximum brand visibility.

Office

117 A, Blok 3, Persiaran Sukan, Laman Seri Business Park, Seksyen 13, 40100 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan.

Copyright 2023 |  Medads Media Sdn. Bhd.

Skip to content